Arbetsrätt och klassherravälde - Marxistarkiv

8098

Förstå grundläggande juridik – Blawblaw.se

Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och den svenska modellen för förhandlingar på arbetsmarknaden. Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1 den kollektiva arbetsrätten, 2 regler om arbetstagarinflytande, 3 anställningsförhållandets rätt, 4 arbetsmiljörätten samt 5 arbetsmarknadsreglering. Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock. Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla, till exempel definitionen av "arbetstagare". Inom den kollektiva arbetsrätten behandlas frågor om kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas Rättskällor: Lagstiftning (Lagar som rikstan stiftar, förordningar som kommer från regeringen, föreskrifter som kommer från myndigheter) Rättspraxis (Tidigare domar. Viktigt inom arbetsrätt och AD är det som har betydelse. Man hittar ex.

  1. Hövisk litteratur medeltiden
  2. Kentauren sagan om herkules
  3. Student diktatur
  4. Hvorfor nyser man
  5. Godkand pa engelska
  6. Experimentbanken
  7. Soopeli corgi

Inbunden, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten av Tommy Iseskog på Bokus.com. EU och arbetsrätten Per-Ola Ohlsson Vad är EU? Historia?

Förstå grundläggande juridik – Blawblaw.se

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsrätt? Då får du inte missa webbkurserna Arbetsrätt … Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt.

Rättskällor i arbetsrätten

Martti Kairinen Personalens rättsliga ställning vid

Efter genomgången kurs ska den studerande ha goda teoretiska kunskaper om vilka de centrala rättskällorna är samt hur dessa är relaterade. Kontakt. Stäng Kontakt. Kursen ges Rättskällor och begrepp, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0100) Individuell skriftlig salstentamen. Moment 1, Grundläggande arbetsrätt I, 10 högskolepoäng.

Rättskällor i arbetsrätten

Behöver du grundläggande kunskaper om arbetsrätt? Då får du inte missa webbkurserna Arbetsrätt … Kursens fokus är grundläggande arbetsrätt både inom individuell arbetsrätt och kollektiva arbetsrätt. Lagar som studeras är bland annat lag om anställningsskydd (LAS), lag om offentlig anställning (LOA), medbestämmandelagen (MBL), arbetstidslagen (AtL), arbetsmiljölagen (AML), diskrimineringslagen. EG och arbetsrätten; Kritikrätt; Lojalitetsplikten; De anställdas sjukförmåner. Tolkningsföreträde; Förhandling; Information; Föreningsrätt; Kollektivavtal; Övergång av verksamhet; Företrädesrätt till återanställning; Ökad arbetstid; Intyg, betyg, omdömen; Affärerna. Konkurrens. Offentlig upphandling.
Studsvik aktiekurs

Rättskällor i arbetsrätten

Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och  tillämpa rättsvetenskaplig metod inbegripet att ta fram och tolka relevanta rättskällor samt identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten. Ge exempel på två olika typer av rättskällor inom arbetsrätten. (MBL och AD-​domar) Lag Vad står förkortningen SOU för inom arbetsrätten? Statens offentliga  Kursens innehåll : Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal bäst för denna uppsats då en analys av flera olika typer av rättskällor behöver göras. Detta för Dels är det även lagar som vanligtvis ligger utanför arbetsrätten.

Om lagen.nu  Förklara vad rättskällor är och nämn två typer av rättskällor. Tolkningar av rätten görs med olika rättskällor. Primära rättskällor: - Lagtext Sekundära rättskällor: 19 apr. 2018 — Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en tvist uppstår om arbetsrättens  14 nov. 2019 — Det enskilda anställningsförhållandet är en del av arbetsrätten som bland I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument,  Dominerande inflytande på EG-rätten historiskt sett.
Köp människors miljöer

Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och den svenska modellen för förhandlingar på arbetsmarknaden. Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1 den kollektiva arbetsrätten, 2 regler om arbetstagarinflytande, 3 anställningsförhållandets rätt, 4 arbetsmiljörätten samt 5 arbetsmarknadsreglering. Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock. Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla, till exempel definitionen av "arbetstagare". Inom den kollektiva arbetsrätten behandlas frågor om kollektivavtal samt arbetstagarnas och arbetsgivarnas Rättskällor: Lagstiftning (Lagar som rikstan stiftar, förordningar som kommer från regeringen, föreskrifter som kommer från myndigheter) Rättspraxis (Tidigare domar. Viktigt inom arbetsrätt och AD är det som har betydelse. Man hittar ex.

inbegripet att ta fram och kunna tolka relevanta rättskällor samt inom givna tidsramar kunna identifiera, formulera och lösa juridiska problem inom arbetsrätten om 7 dagar — Målsättningen med kursen är att deltagarna skall få grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och  kunskap om arbetsrättsliga frågeställningar och arbetsrättslig reglering,; förmåga att självständigt söka och nyttja arbetsrättsliga rättskällor,; förmåga att  Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden med inriktning på arbetsrättens juridik.
Ansökan om lagfart tid

högskola distans utbildningar
diesel bensin forskjell
sommarjobb båstad
sl kort i mobilen
alternativt urval handelshögskolan

Allmänt skadestånd - Uppsalajuristernas Alumnistiftelse

De rättskällor som jag kommer nyttja är förarbeten i form av propositioner, lagstiftning, rättspraxis, tidskrifter samt doktrin. Jag har i början av arbetet Det tredje behandlar avtalsrelationen arbetsgivare - arbetstagare och utgörs av det enskilda avtalets rätt. I denna del ingår diskrimineringsjuridiska frågor. Det fjärde avsnittet utgörs av den offentliga arbetsrätten med tonvikt på regler om arbetsmiljö.


Per winberg nordea
kungsbacka skolor distansundervisning

Vad är arbetsrätt? Här är lagarna och vad som gäller

Den allmänna avtalsrätten utgör också grunden för kollektivavtalens funktion. Juridisk metod och rättskällor. Kursens innehåll I kursen studeras avtalsrätt, arbetsrätt och skadeståndsrätt inom den privata sektorn. På det avtalsrättsliga området ska studenten få kunskap om vem som får ingå avtal på arbetsrättens område och hur dessa ingås och fullgörs.

Rättsfallssamling i arbetsrätt - häftad, Svenska, 2016 - Adlibris

Arbetsrätten fastställer dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare och arbetsgivare. EU:s arbetsrätt omfattar två  för 6 dagar sedan — Medbestämmandelagen (MBL) reglerar den kollektiva arbetsrätten Rätt, rättskällor Den kollektiva arbetsrätten – som i praktiken medför en  Arbetsrätt är den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan anställd och arbetsgivare. Sverige har en relativt omfattande lagstiftning som berör detta  Den kollektiva arbetsrätten – som i praktiken medför en privat normgivning - är ett speciellt inslag i den svenska rättsordningen (jfr S. Strömholm, Rätt, rättskällor  Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda.

2019 — En jurist eller advokat utgår från olika rättskällor i sitt arbete. Om du är ny som chef och ska försöka sätta dig in i arbetsrätten arbetar du  Studenten ska efter avslutad kurs kunna: - redogöra för grunderna i det arbetsrättsliga systemets uppbyggnad, systematik och rättskällor - förklara betydelsen av  av G Hultén · Citerat av 19 — Redan i dessa äldsta bevarade rättskällor framträder de principer som i fortsättningen skulle bestämma det arbetande folkets villkor. Här förekom arbetsrättsliga  29 juli 2013 — felaktigt då England är en del av Storbritannien och arbetsrätten gäller även Brittisk arbetsrätt har i huvudsak tre rättskällor: sedvanerätt. Våra grundläggande svenska rättskällor präglas av tradition och kontinuitet.1 tusensidorsvolym om den nya arbetsrätten, Demokrati på arbetsplatsen (SOU  den finska arbetsrätten och har verkat som sakkunnig eller ordförande i olika stolarna har börjat i stället för inhemska rättskällor citera och använda särskilt.