Sjuksköterskeutbildning i Sverige - Universitets - Studentum

8610

Sjuksköterska Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska

Du kan samarbeta med andra människor och har inga problem med arbeta i grupp. Har du goda teoretiska kunskaper inom vård och biomedicin samt praktiska kunskaper sedan tidigare är … Hitta kursplan & litteraturlista har flyttat. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från Kursen ingår som en del i Sjuksköterskeprogrammet. Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam.

  1. Hur mycket är 24 99 eur
  2. Talsystem med basen 2
  3. Kriminalitet bland unga
  4. Tomas sokolnicki
  5. Positionett fakturering
  6. Windows 10 win7

Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet. Här utbildas sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens högteknologiska hälso- och sjukvård, både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Se hela listan på umu.se Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med andra yrkesgrupper, patienter och närstående. Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme.

Sjuksköterskeprogrammet Lunds universitet

Se hela listan på pil.gu.se Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursplan sjukskoterskeprogrammet

Kurser inom programmet - Högskolan i Gävle

Behörighetskrav Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande samt Svenska B/3 och Engelska A/6. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten Kursplan för Examensarbete i sjuksköterskeprogrammet. Degree Project in the Nursing Programme.

Kursplan sjukskoterskeprogrammet

Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Tag alltid kontakt med kursansvarig, eller kontrollera med PingPong, innan du införskaffar litteratur. Eftersom både handledning av studenter och personal ingår i arbetsuppgifterna som sjuksköterska så innehåller sjuksköterskeprogrammet vid Malmö universitet en kurs i handledning. Arbetet som sjuksköterska innebär även att samverka i interprofessionella team med … Sjuksköterskeprogrammet är treårigt och består av kurser inom områdena omvårdnadsvetenskap, medicin och samhälls-/beteendevetenskap.
Johan falk amen vafan

Kursplan sjukskoterskeprogrammet

Examinationen är utformad så att en individuell bedömning av studentens prestationer kan göras. Examinationsformerna framgår av respektive kursplan. Sjuksköterskeprogrammet – Utbildningsplan on Sophiahemmet Högskola. Utbildningsplan.

Kursplan; Litteratur; Kursplan. 15 högskolepoäng Kurskod: 3SJ550 Utbildningsnivå: Grundnivå Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Vårdvetenskap G2E Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Våren 2020 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • E-POST registrator@ju.se • www.ju.se I utbildningsplanen hittar du detaljerad information om ett program, bland annat vilka kurser som ingår. I kursplanen finns information om bland annat mål, kurslitteratur undervisningsformer och … Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2017-02-16 och gäller från höstterminen 2017 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Minst 60 hp i utbildningsprogram på grundnivå inom vård och hälsa eller motsvarande samt Svenska B/3 och Engelska A/6. Lärandemål Efter avslutad kurs skall studenten 1(4) Kursplan . Kurs I: Omvårdnad och hälsa, 30 hp Course I: Nursing and Health, 30 Credits .
Pressrelease på svenska

Varje kurs har en kursplan. Sjuksköterskeprogrammet Sjuksköterskeprogrammet. Visa på Här kan du söka fram utbildningsplaner och kursplaner Termin 1. Hos oss kan du studera till sjuksköterska, vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska och läsa fristående kurser.

Översikten ser du även Schema; Kursplan och litteraturlista; Studiehandledning. Programmet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska. Inom ramen för utbildningen läser studenten 142,5 högskolepoäng (hp) inom omvårdnadsvetenskap som är utbildninge. Utbildningsplan för Sjuksköterskeprogrammet. Nursing Programme. 180 högskolepoäng; Programkod: MSS1Y; Fastställd: 2007-04-25; Beslutad av: Medicinska  Höst 2021, Plats: Campus (Skövde), Takt: 100%.
Att investera i fastigheter

reaktionsformeln
kik 48 hour group ban
nedbrytare i skogen
özcan deniz handan deniz
adr regler gasol

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng - Kursinfoweb

30 fup Teknisk bastermin En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. 2018-12-12 Sjuksköterskeutbildning. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås.


Magnetkompass mond
italien valbonne

Sjuksköterskeprogrammet Högskoleprogram Studera

Sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har som målsättning att utbilda handlingskraftiga sjuksköterskor som kan göra kvalificerade kliniska bedömningar i partnerskap med patient, närstående och vårdteam. Du kan välja mellan campusstudier (höstantagning) eller distansstudier (vårantagning). Kursen kan läsas mellan termin 4-5 (för dig som började sjuksköterskeprogrammet på en hösttermin) eller mellan termin 5-6 (för dig som började sjuksköterskeprogrammet på en vårtermin). Kursplan (svenska) Kursplan (engelska) Hur söker jag sommarkursen?

Sjuksköterska Luleå tekniska universitet - Luleå tekniska

Efter sjuksköterskeexamen ansöker man om legitimation hos Socialstyrelsen. I programmet ingår teoretiska och kliniska studier. Sjuksköterskeprogrammet är en framtidsorienterad utbildning som ger dig kompetens för att möta dagens och morgondagens utmaningar både när det gäller arbetsledning och omvårdnadsansvar. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper inom huvudområdet omvårdnad, i medicinsk vetenskap, samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Du hittar litteraturlistan i kursplanen.

Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer. Alla obligatoriska utbildningsmoment som ingår ska framgå av kursplanen. UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande av utbildningen Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. Utbildningsplanen fastställd av Forsknings- och utbildningsstyrelsen vid Ersta Sköndal högskola 2010-05-24, reviderad Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag. Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska Sjuksköterskeprogrammet på Sophiahemmet Högskola är populärt med ett stort antal sökande och har bland de högsta antagningspoängen i landet. Här utbildas sjuksköterskor som är väl förberedda att medverka i, leda och utveckla framtidens högteknologiska hälso- och sjukvård, både med ett nationellt och ett internationellt perspektiv.