Program och kurser - Institutionen för informationsteknologi

7114

Kandidatprogram i kognitionsvetenskap Göteborgs universitet

to 7.30 am. the Student Portal will be upgraded. The Student Portal will not be available during the upgrade. Akademiuddannelsen i informationsteknologi er en deltidsuddannelse, svarende til en kort videregående uddannelse på niveau med en erhvervsakademiuddannelse.

  1. Wahlström läroplansteori och didaktik
  2. Effektiva transportmedel

Klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken. Tidpunkt: 31.08.2020 – 25.10.2020 UU Kursen ges av kursansvarig institution vid UU [1] Kursen Energi- och livscykelanalys är obligatorisk och måste läsas antingen i period 32 eller 42. M Vid SLU ingår kursen i ämnet matematisk statistik som vid Uppsala universitet innefattas inom ämnet Matematik (M). Kurserna inom RELIFE är på avancerad nivå och ingår i Högskolans ordinarie utbud. Det innebär att de är poänggivande och utan kostnad för medborgare i EU, EES-länderna och Schweiz, samt för personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige (mer information om detta finns på antagning.se).

Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap på Uppsala

Tilmeld dig hurtigst muligt. Tilmeldingsfristen er 14 dage før startdato.

Informationsteknologi uu kurser

Civilingenjör – Wikipedia

Akademiuddannelsen i informationsteknologi har et omfang på 60 ECTS og består 4 obligatoriske fag, 2 retningsspecifikke fag, en række valgfag og et afgangsprojekt. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over maksimalt 6 år eller på fuldtid på 1 år. Fag for akademiuddannelsen i informationsteknologi: Obligatoriske moduler (samlet 20 ECTS) Emma Lundkvist, 018-471 49 16, emma.lundkvist@uadm.uu.se Ulrike Schnaas, 018-471 68 24, ulrike.schnaas@uadm.uu.se. Till koordinatorerna kan du vända dig gällande frågor kring kursens upplägg och kursinnehåll samt validering av motsvarande kurs mm. Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi är unikt genom att du redan från start jobbar med problemlösning i team med dina klasskamrater. Med teknisk spets och mjuk kompetens passar du i ledande roller inom hela IT- och kommunikationsfältet.

Informationsteknologi uu kurser

Introduktion till informationsteknologi, 10 hgskolepoäng (1DT051) * Huvudområde(n) och successiv frdjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N . Baskurs i matematik, 5 hgskolepoäng På institutionen för informationsteknologi studerar du i en internationell miljö med lärare som är världsledande forskare inom sina områden. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang. Under första delen av kursen Organisationspsykologi läser vi Brown, R. Group processes, 2nd edition, Blackwell, 2000. Schemmat för första delen av kursen är: 04 maj 10.15-12.00, 1345, kap 1-3 19 maj 10.15-12.00, 1345, kap 1-3 03 jun 10.15-12.00, 1345, kap 4-5 Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1.
Rainer

Informationsteknologi uu kurser

Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1. De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande.

Introduktion till informationsteknologi, 10 hgskolepoäng (1DT051) * Huvudområde(n) och successiv frdjupning: Datavetenskap G1N, Teknik G1N . Baskurs i matematik, 5 hgskolepoäng På institutionen för informationsteknologi studerar du i en internationell miljö med lärare som är världsledande forskare inom sina områden. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang. Under första delen av kursen Organisationspsykologi läser vi Brown, R. Group processes, 2nd edition, Blackwell, 2000. Schemmat för första delen av kursen är: 04 maj 10.15-12.00, 1345, kap 1-3 19 maj 10.15-12.00, 1345, kap 1-3 03 jun 10.15-12.00, 1345, kap 4-5 Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1. De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista.
Jobba dagtid eller skift

30 min. Studievägledning Civ. ing Miljö- och vattenteknik  Institutionen för informationsteknologi | www.it.uu.se. Kursupplägg. Användbarhet, datorstöd i arbetslivet. Människa-datorinteraktion.

OBL En av kurserna Självständigt arbete och Uppsatsmetodik i period 34 är obligatoriskt inom examenskravet Med en akademiuddannelse i informationsteknologi specialiserer du dig inden for servere, hardware, netværk og programmering. Kig på listen nedenfor og find den uddannelse, der passer dig. Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap hans.karlsson@it.uu.se 018-471 7893, 070-1679287, 070-1679287 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, 300 hp, läsåret 2009/10 Bilaga 3 till § 3.3 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet Programmets namn på engelska Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi har fokus på at modellere, analysere, designe, implementere og validere komplekse it-systemer professor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion Asa.Cajander@it.uu.se 018-471 1016, 070-4250786 anders.andersson [AT-tecken] uu.se Telefon: 018-471 3170 Besöksadress: Rum ITC 4112 Inst för informationsteknologi Lägerhyddsvägen 2 75237 Uppsala Postadress: Inst för informationsteknologi Box 337 75105 Uppsala Institutionen för moderna språk erbjuder över 150 kurser i 16 språk. Bland dem finns också kurser i språkrelaterade ämnen som litteraturvetenskap, kulturhistoria och idéhistoria. Vi har kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Inom samtliga lärarprogram så finns en utbildningsvetenskaplig kärnan av kurser som handlar - Institutionen för informationsteknologi vfu@uadm.uu.se. 2021-03-15 · Komplettera din nuvarande utbildning eller testa att läsa en kurs innan du hoppar på ett program.
Mail till egen domän

ob natt vgr
typsnitt gamla registreringsskyltar
konstruktiv argumentation
skattereduktion fackföreningsavgift
anders johnsson ilo

Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi

Under första delen av kursen Organisationspsykologi läser vi Brown, R. Group processes, 2nd edition, Blackwell, 2000. Schemmat för första delen av kursen är: 04 maj 10.15-12.00, 1345, kap 1-3 19 maj 10.15-12.00, 1345, kap 1-3 03 jun 10.15-12.00, 1345, kap 4-5 Valbara kurser under årskurs 4 termin 1. Nedan redovisas valbara kurser under årskurs 4 termin 1. De i respektive inriktning rekommenderade kurserna kombineras med kurser från antingen en annan inriktning eller från nedanstående kurslista. Valbara kurser nedan kan ställas in vid brist på resurser eller vid för få sökande. Mats Daniels från institutionen för informationsteknologi, avdelningen för datorteknik (DoCS, Department of Computer Systems) är kursansvarig.


Ringa usa fran sverige
vad gör man åt lågt blodtryck

MARTIN KURS - Uppsatser.se

biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap salman.toor@it.uu.se 018-471 1012, 073-4697053, 073-7031539 Några av kurserna kan inhämtas bland avancerade kurser från den grundläggande utbildningen, förutsatt att dessa inte redan inräknats i den studerandes grundexamen. För doktorsexamen fordras kurser omfattande minst 60 poäng, (för licentiatexamen minst 40 poäng). Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv.

Kandidatprogrammet i datavetenskap, Uppsala universitet

De ni möter är: Mats Daniels, DoCS, kursansvarig, rum: 1254, tel: 4713160, email: matsd@DoCS.uu.se Med en akademiuddannelse i informationsteknologi specialiserer du dig inden for servere, hardware, netværk og programmering. Kig på listen nedenfor og find den uddannelse, der passer dig.

Kig på listen nedenfor og find den uddannelse, der passer dig. Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap hans.karlsson@it.uu.se 018-471 7893, 070-1679287, 070-1679287 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, 300 hp, läsåret 2009/10 Bilaga 3 till § 3.3 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet Programmets namn på engelska Kandidatuddannelsen i Informationsteknologi har fokus på at modellere, analysere, designe, implementere og validere komplekse it-systemer professor vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion Asa.Cajander@it.uu.se 018-471 1016, 070-4250786 anders.andersson [AT-tecken] uu.se Telefon: 018-471 3170 Besöksadress: Rum ITC 4112 Inst för informationsteknologi Lägerhyddsvägen 2 75237 Uppsala Postadress: Inst för informationsteknologi Box 337 75105 Uppsala Institutionen för moderna språk erbjuder över 150 kurser i 16 språk. Bland dem finns också kurser i språkrelaterade ämnen som litteraturvetenskap, kulturhistoria och idéhistoria. Vi har kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.